Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

Plan ćwiczeń:

1.     BHP, zasady pracy w laboratorium, DNA – zapis genetyczny, wielkość genomu, konstrukcja bibliotek – dr hab. M.Filipecki

2.     Izolacja DNA - mini-prep plazmidowy, ocena jakości kwasów nukleinowych, sprawozdanie z oceny jakości DNA?  – dr hab. H. Bolibok Brągoszewska,

3.     Kolokwium I. PCR i elucja DNA z żelu – dr inż. Ewa Siedlecka,

4.     Ligacja DNA i transformacja bakterii, zadanie praktyczne – dr inż. H. Bolibok-Brągoszewska,

5.     Kolokwium II Hybrydyzacja i izolacja DNA z tkanek  dr inż. E. Siedlecka,

6.     Rekombinowane białka – dr hab. Grzegorz Bartoszewski,

7.     Kolokwium III. Izolacja RNA i synteza cDNA, rozdanie tematów i przedstawienie zasad opracowania sprawozdania z opisu sprzętu laboratoryjnego  – dr M.Pawełkowicz

8.     Zaliczenie – kolokwium z całości (30.11 lub 7.12 ? środa, sala do ustalenia ze starostą) i oddanie sprawozdań (30.11) – dr hab. M.Filipecki

Zasady zaliczenia:

Kolokwia cząstkowe: waga 20%

Kolokwium końcowe: waga 20%

Opracowanie pisemne: waga 10%

Egzamin pisemny: waga 50%

 

 

Zagadnienia do opracowania z przedmiotu „Podstawy biologii molekularnej z elementami inżynierii genetycznej” dla studentów z „Bezpieczeństwa żywności”:

W grupach 2-osobowych należy przygotować krótki esej dotyczący aparatów wykorzystywanych w laboratoriach wg listy. Opracowanie musi zawierać 300-400 wyrazów i wraz z figurami musi mieścić się na 2 stronach A4. Obok nazwisk autorów proszę podać sumaryczną liczbę wyrazów. Na końcu proszę podać źródła z których korzystali autorzy (adresy stron www, podręczniki, foldery reklamowe, inne opracowania). Esej musi zawierać ogólny opis urządzeń, jego zastosowanie w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (podać przykłady), różne modyfikacje związane z zastosowaniami i opis najważniejszych waszym zdaniem parametrów dla danego urządzenia wraz z uzasadnieniem ich znaczenia w biologii molekularnej. Proszę bazować na opisach urządzeń nowoczesnych lub zwracać uwagę na nowości pojawiające się w opisywanych aparatach.

Poniżej jest lista 25 tematów, a w następującej dalej tabelce każdy temat jest przypisany do 2 osób z listy. Jeżeli któraś osoba z pary nie uczęszczała na zajęcia, to pojedyncza osoba dobiera się do pary z osobami z końca listy. Możliwa jest zamiana osób pomiędzy 2 osobowymi zespołami na zasadzie porozumienia bez udziału prowadzącego. Jeśli ktoś pozostanie bez pary, może przygotować esej samodzielnie.

Eseje należy dostarczyć do 30 listopada podczas wykładów lub dostarczyć do sekretariatu Katedry (pok. 2/72 bud. 37) lub do dr hab. Marcina Filipeckiego.

 

1.       Aparat do oczyszczania wody laboratoryjnej.

2.       Bioreaktor.

3.       Cykler do PCR.

4.       Cytometr przepływowy.

5.       Czytnik płytek ELISA.

6.       Elektroforeza kapilarna.

7.       Elektroporator.

8.       Głęboka zamrażarka i inne urządzenia chłodnicze.

9.       Homogenizatory i młynki laboratoryjne

10.    HPLC.

11.    Komory hodowlane (klimatyczne).

12.    Komory laminarne.

13.    Liofilizator.

14.    Spektrofotometr.

15.    Spektrometr masowy

16.    Sterylizator parowy i suchy.

17.    Wirówki laboratoryjne.

18.    Wytrząsarki i wytrząsarki inkubatorowe.

19.    Zestawy do elektroforezy agarozowej i SDS-PAGE.

20.    Zestawy do wizualizacji i dokumentacji żeli.

21.    Pipiety automatyczne manualne, elektroniczne i wielokanałowe.

22.    Strzelba genowa

23.    Bioanalyzer

24.    Elektroforeza pulsacyjna (pulsowa)

25.    Gel imaging systems (systemy do obrazowania żeli)

 

Nazwisko i imię

temat

grupa1

Biedrzycka Marta Weronika

1

Bielecka Milena

1

Blicharska Marzena Maria

2

Bugaj Natalia Klaudia

2

Chmiel Justyna

3

Dombrzał Karolina Magdalena

3

Durczyńska Izabela Sylwia

4

Dytman Aleksandra

4

Fedorczyk Karolina

5

Głodzińska Aleksandra Anna

5

Jankowska Anna

6

Urbańska Natalia

6

Wesołowska Joanna

7

Wesołowska Katarzyna

7

Zgutka Emilia Urszula

8

Żyta Katarzyna

8

grupa2

Jaszczyk Katarzyna

9

Judycka Angelika

9

Karwat Natalia

10

Kłos Aneta

10

Komór Jakub

11

Kosela Paulina Marianna

11

Królik Anna Maria

12

Laskowska Natalia Anna

12

Maj Aleksandra Magdalena

13

Michalska Katarzyna Agata

13

Mrozek Paulina

14

Niebrzydowska Sylwia

14

Szafrański Tomasz Adam

15

Wichowska Julia

15

Wierzbowska Dominika

16

Czepik Karolina

16

grupa3

 

Makara Anna Katarzyna

17

Niedźwiecka Karolina

17

Obrębska Julita Agnieszka

18

Oramus Paula

18

Pabijanek Marta

19

Paczóska Milena

19

Pietrzyk Milena Joanna

20

Plichta Dawid

20

Potiopa Anna

21

Serzysko Malwina

21

Sobolewska Beata

22

Sujak Sebastian Sławomir

22

Szymańska Ewelina Gabriela

23

Wasilewska Joanna

23

Wójcik Justyna Anna

24

Żyła Kinga

24

Jakubicz Katarzyna

25